יום ראשון, 6 בספטמבר 2015

ההגנה של סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965

         תא (בש"א) 53101-05-12 כהן נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל נקבע, כי:

"בענייננו, הפרסום עליו מבקש התובע לבסס את עילת התביעה, הוא עצם פתיחת הליכי ההוצאה לפועל ותפיסת הרכב.
ראשית כל, לעניין שאלת היקף ההגנה ועל מי היא נועדה להגן, סעיף 13(5) מעניק הגנה לא רק לבעלי סמכויות שיפוטיות, אלא גם למי שמופיע בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים (ראה בעניין זה, ספרו של א' שנהר, דיני לשון הרע, נבו הוצאה לאור – 1997, עמ' 198).

במקרה שלפנינו, הבנק הינו זוכה אשר פתח את הליכי ההוצאה לפועל נגד התובע,        על כן, הוא יכול לחסות תחת ההגנה של סעיף 13(5) לחוק. זאת ועוד, הפסיקה אימצה מבחן מרחיב לצורך הגדרת דרכי הפרסום שעליהן תחול ההגנה המוחלטת. היא תחול לא רק על אותם דברים שנאמרו בעל פה במהלך הדיון, אלא גם על כל "צעד הננקט בקשר עם ההליך בכל שלב משלביו השונים, לרבות כל פניה בכתב ומסמך הנדרש במהלך הרגיל של המשפט והמשמשו כהלכה" (ע"פ 364/73 זיידמן נ' מ"י, פ"ד כח(2) 620). לפיכך נראה, כי ההגנה תחול גם על כתבי טענות, תצהירים, מסמכים המוגשים לבית המשפט וכאלו שהוחלפו בין בעלי הדין לפני הגשתם לבית המשפט (ראה א' שנהר, דיני לשון הרע, שם, עמ' 199 ו- ע"פ 645/92 דורון נ' גורן (פורסם בנבו)).
משכך הם פני הדברים, אין ספק, כי הבקשות אשר הוגשו על ידי הבנק, במהלך או בסיומו של דיון משפטי, ובענייננו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, לרבות תוכנם (ראה סעיפים 47 ו-48 לסיכומי התובע) יכנס לגדר הוראות סעיף 13(5) לחוק. אי לכך, המסקנה המתקבלת היא, כי מדובר בפרסום מותר כמשמעות הדבר בסעיף 13(5) לחוק והוא בגדר הגנה מוחלטת, ועל כן אין הם יכולים לשמש עילה למשפט.

על כן, טענתו של התובע, לפיה נקיטת הליכי הוצאה לפועל, לרבות תפיסת הרכב הינה בבחינת פרסום, המהווה לשון הרע, דינה להידחות. "
נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס, נועם קוריס